Maridalen

- Et frodig landskap med gårder helt ned til vannet. Maridalen har mye skog, mye dyrket mark - dette er et spennende kulturlandskap, der det finnes mange kulturminner. Dalen er innfallsport til Lillomarka og den sørlige delen av Nordmarka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Jul 2005

Som et øye i dalen

Av Eivind Molde

Maridalsvannet ligger nederst i Maridalen, med store gårder helt ned mot vannet i nord og vest. På østsiden, der dette bildet er tatt fra, ligger Lillomarka - her går jernbanelinje og skogsbilvei nordover i lia ovenfor vannet. På hver sin side av åsen til venstre i bildet ligger Hammeren og Skar, to viktige innfallsporter til Nordmarka.

03 Jul 2005

Maridalsvannet

Av Eivind Molde

Maridalsvannet har en vannflate på 3,7 kvadratkilometer - og størstedelen av vannet kan vi se her fra demningen. Vannet ligger nederst i Maridalen og er drikkevannsforsyning for ca 80 prosent av innbyggerne i Oslo.

03 Jul 2005

Fra vannet til fjorden

Av Eivind Molde

Dette er starten på den 10 kilometer lange Akerselva. Gjennom skogen kan vi såvidt skimte demningen i Maridalsvannet. Like til høyre for bildet ligger en målestasjon for vannføringen i elva. Det går turveier langs elva helt til fjorden.