Balderbrå ved Rognlivann

Rognlivann ligger 3 km opp fra Tobonn. Det er flere hytter i området rundt dette idylliske vannet, hvor det på sensommeren og høsten vokser bl. a. balderbrå ved bredden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jul 2005

Jonsrudkampen - mellom Lommedalen og Sørkedalen

Av Erik Unneberg

På 400 meters høyde, og i disse dager blant mjødurt og hvitkløver, ligger Jonsrudkampen. Her passerer skiløype og sykkelsti som går mellom Tobonn i Lommedalen og Gråseterhytta i Sørkedalen.

26 Jul 2005

Panorama fra Kronprinsens utsikt

Av Erik Unneberg

Kronprinsens utsikt ligger like ved Kleivstua, og byr på vidt utsyn. Til venstre i bildet ser vi Storøya i Tyrifjorden, mens Sundvollen er i bildets sentrum. Steinsfjorden til høyre

26 Jul 2005

Steinsfjorden sett fra Kronprinsens utsikt

Av Erik Unneberg

Rett nord for Kleivstua har man et glimrende utsyn fra Kronprinsens utsikt. Her har man en høydeforskjell på 330 meter ned til Steinsfjorden!