Full rulle

Strekningen Olavsgård - Fetsund (Glomma) har fine gang/sykkelveier, men ved Nerdrum/Fetsund lenser går det greit å bruke lite trafikkerte bilveier.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Sep 2005

Katnosa fra uvant vinkel

Av Steinar Kjærnsrød

Bildet er tatt fra den lille åsryggen rett nord for Fagerlisetra. Her har man fritt utsyn over Katnosa, og Milorglaget som lå på Fagerlisetra under krigen kunne sikkert lett sende signaler over til laget på Sandvikskoia.

11 Sep 2005

Krigsminner på Fagerliseter

Av Steinar Kjærnsrød

I dette området av Nordmarka finnes mange krigsminner, og de større stedene som ble brukt av Milorg har blitt merket med en slik plate vi ser på bildet.

11 Sep 2005

Fagerliseter

Av Steinar Kjærnsrød

Fagerliseter ligger oppe på høyden rett syd for Fagervika i Katnosa. Dette er en tradisjonsrik Nordmarksseter som også var i bruk som base for Milorg under krigen.