Stein gård i Bærumsmarka

Fra Stein er det panoramoutsikt over indre Oslofjord med Kolsås – Dælivann landskapsvernområde nærmest. Stein gård som sted skriver seg tilbake til rundt år 600. Samme familie har for øvrig eiet Stein gård i over 300 år.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Sep 2005

Full rulle

Av Oddvin Lund |

Strekningen Olavsgård - Fetsund (Glomma) har fine gang/sykkelveier, men ved Nerdrum/Fetsund lenser går det greit å bruke lite trafikkerte bilveier.

11 Sep 2005

Katnosa fra uvant vinkel

Av Steinar Kjærnsrød

Bildet er tatt fra den lille åsryggen rett nord for Fagerlisetra. Her har man fritt utsyn over Katnosa, og Milorglaget som lå på Fagerlisetra under krigen kunne sikkert lett sende signaler over til laget på Sandvikskoia.

11 Sep 2005

Krigsminner på Fagerliseter

Av Steinar Kjærnsrød

I dette området av Nordmarka finnes mange krigsminner, og de større stedene som ble brukt av Milorg har blitt merket med en slik plate vi ser på bildet.