Bråtan i Sørmarka

Bråtan er et av Skiforeningens små serveringsteder. I forgrunnen stolpe med løypeskilt og stemplingskasse for distansemerket. Legg også merke til skiltet som angir avstand til Gaupestein både langs løype (røde tall), og langs sti (blå tall)

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Sep 2005

Sterkerudhytta

Av Torkel Kristoffersen

Sterkerudhytta er speiderhytte. Åpent for servering 11 - 15 søndager i januar, februar og mars. Uansett vær og føre.

15 Sep 2005

Stallerudhytta

Av Torkel Kristoffersen

Stallerudhytta er speiderhytte. Åpent for servering 11 - 15 søndager i januar, februar og mars.

13 Sep 2005

Stein gård i Bærumsmarka

Av Olav Harlem

Fra Stein er det panoramoutsikt over indre Oslofjord med Kolsås – Dælivann landskapsvernområde nærmest. Stein gård som sted skriver seg tilbake til rundt år 600. Samme familie har for øvrig eiet Stein gård i over 300 år.