Høst i marka

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2005

Nordre Otertjernsåsen, 534 moh

Av Marianne og Christian Reusch

Den karakteristiske "ørnevarden" på den nordre ryggen. En veldig fin beskrivelse av området er gitt av Sverre Grimstad i Snø&Ski 1996 side 74.

03 Aug 2005

Søndre Otertjernsåsen, 531 moh

Av Marianne og Christian Reusch

På Otertjernsåsen er det få som vanker sommerstid. Men toppene er enkelt tilgjengelig fra den rødmerkede skiløypen som går over Otertjernsåsene. Et fint innsteg er for eksempel der kraftlinjen krysser skiløypen.

18 Sep 2005

Hesteskyss for de minste

Av Steinar Kjærnsrød

På aktivitetsdagen på Vangen var det hesteskyss i begge retninger mellom Bysætermosan og Vangen, noe de minste visste å sette pris på. Her på vei tilbake.