Høstlig idyll ved Bleiksjøen

Dette er et av de virkelig gode fiskevannene på Krokskogen, både når det gjelder abbor og ørret. I dag var det enkelte mindre vak som brøt den blikkstille vannflaten.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2005

Damtjern en kveld i oktober

Av Erik Unneberg

Damtjern er et fint utgangspunkt for tur, både sommer og vinter. Eller man kan ha vannet som et mål for turer fra flere kanter av Marka. Vannet er regulert, og akkurat nå er vannstanden et meter eller to lavere enn på det meste.

06 Okt 2005

Vak i Gopletjern

Av Erik Unneberg

Fotografen hadde ikke tatt med fiskestang. Hvilken tabbe!

06 Okt 2005

Oktoberettermiddag ved Skotta

Av Erik Unneberg

Tjernet Skotta ligger litt vest for Skamræk. Som ved mange mindre vann i Marka er det en del siv og myrtorv langs vannkanten. Barskog (gran) dominerer i terrenget, men nede ved vannet trives bjerken som nå har inntatt høstfarger.