Gapahuk ved Bjønnebete

Nesten i enden av skogsbilveien forbi Bjønnebete, har Losby Bruk reist en fin gapahuk til fri bruk for friluftsfolket

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Okt 2005

Her stod Hoho-hytta

Av Erik Unneberg |

Milorg gruppe 14242 Hole brukte denne hytta en periode under krigen. Gruppesjefen vekket sine karer om morgenen med å si «hoho», derav navnet. På midten av 1960-tallet ble den flyttet til Hjemmestyrkemuseet på Norderhov gamle Prestegård, men fortsatt kan man se fundamentet og den lille kjelleren. I fjellet et par meter unna står et minnesmerke med denne inskripsjonen ”HS-CELLE HOHO O. 14.24 FLYTTET TIL HS-MUSEET D. 14.12”

21 Okt 2005

Minneverdig emballasje ved Hoho

Av Erik Unneberg |

Ved fundamentet av den nå flyttede Hoho-hytta finnes fremdeles rester spor etter milorgfolkene som brukte hytta under krigen. Men glass- og hermetikkemballasje samt kokekarene som er etterlatt her skal verken fjernes eller flyttes, da de er en del av et minnesmerke for historien om hytta og de mennesker som brukte den.

21 Okt 2005

På rett vei til Hoho

Av Erik Unneberg |

Stedet der Hoho-hytta stod under krigen er ikke lett å finne. Meningen var jo nettopp at den ikke skulle oppdages. Men når man har kommet frem til denne varden med stake er det bare noen titalls meter opp i en middels bratt skråning før man ser stedet.