Rælingens eldste hus?

Sandbekkstua ligger plassert ved startpunktet for både tur- og skiløyper inn i Østmarka. Den ble bygget på slutten av 1600-tallet, opprinnelig som hvilested (og skjenkested!) for plankekjørerne. I dag er det kunstutstillinger her

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Okt 2005

Gapahuk ved Bjønnebete

Av Trond Margido Prøis

Nesten i enden av skogsbilveien forbi Bjønnebete, har Losby Bruk reist en fin gapahuk til fri bruk for friluftsfolket

21 Okt 2005

Her stod Hoho-hytta

Av Erik Unneberg |

Milorg gruppe 14242 Hole brukte denne hytta en periode under krigen. Gruppesjefen vekket sine karer om morgenen med å si «hoho», derav navnet. På midten av 1960-tallet ble den flyttet til Hjemmestyrkemuseet på Norderhov gamle Prestegård, men fortsatt kan man se fundamentet og den lille kjelleren. I fjellet et par meter unna står et minnesmerke med denne inskripsjonen ”HS-CELLE HOHO O. 14.24 FLYTTET TIL HS-MUSEET D. 14.12”

21 Okt 2005

Minneverdig emballasje ved Hoho

Av Erik Unneberg |

Ved fundamentet av den nå flyttede Hoho-hytta finnes fremdeles rester spor etter milorgfolkene som brukte hytta under krigen. Men glass- og hermetikkemballasje samt kokekarene som er etterlatt her skal verken fjernes eller flyttes, da de er en del av et minnesmerke for historien om hytta og de mennesker som brukte den.