Kuer på beite ved Sørli

Sørli er en tidligere husmannsplass ved Nøklevann

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

03 Aug 2005

Gammelskog i Puttdalen i Østmarka

Av Kjell Kristiansen

Gammel skog sør i Puttdalen rett sør for søndre Puttjern

30 Okt 2005

08 Nov 2005

Sol og skyer over Bråtan

Av Erik Unneberg

Bråtan ligger en drøy km vest for Skoglund i Vestmarka, 335 m.o.h. Skiløypen mellom Sollihøgda og Mikkelsbonn passerer her, og det går også blåmerkede stier forbi her. Det er fastboende på gården