Daleløkken gård

Daleløkka er et greit sted å starte turer i Vestmarka fra.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

01 Aug 2005

Kuer på beite ved Sørli

Av Kjell Kristiansen

Sørli er en tidligere husmannsplass ved Nøklevann

03 Aug 2005

Gammelskog i Puttdalen i Østmarka

Av Kjell Kristiansen

Gammel skog sør i Puttdalen rett sør for søndre Puttjern

30 Okt 2005