Cudriobakken

Cudriobakken ligger ca. 100 meter rett øst for Stemplingstedet for distansemerket. Veien ned bakken ble bygget for ca 250 år siden. Denne nye veien kuttet ned transportveien for plankekjørere fra Enebakk til Oslo med en mil.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Nov 2005

Senhøst ved Burudvann

Av Erik Unneberg

Badeflåten må nok vente noen måneder før den blir populær igjen. Bildet er tatt fra sydsiden av vannet.

13 Nov 2005

Soterud - et seterområde for lenge siden

Av Erik Unneberg

Går man den rødmerkede skiløypen fra Greinehytta til Tverrelva, kommer man forbi det gamle seterområdet Soterud, omtrent her bildet er tatt. Det er lenge siden det var seterdrift her (1870), så naturen har mer eller mindre tatt området tilbake. Det var tre Ringeriksgårder (Leine, Hamnor og Bjørke) som setret her. To av strene lå ved veien mot Lomma, mens den tredje lå opp under Soterudkollen. Soterudløkka heter det fremdels på kartet der den lå

12 Nov 2005

På vei mot Store Sandungen

Av Erik Unneberg

Selv etter regnet de siste dagene, og selv om vi er langt ute i november, er det fortsatt fint å gå og å sykle i Marka. Her er Store Sandungen i sikte på traseen som går fra Solli.