Løypebygging ved Harestua

To stolte karer har nettopp felt ei buske, og løypa tar form ved Harestua, med manuell kraft, gravemaskin og hogstmaskiner! Fra venstre Petter Biong og Egil Nygård.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Nov 2005

Løypebygging ved Harestua

Av Amund Rasten |

Ved løypebygginga på Harestua har Skiforeningen bytta ut motorsaga med grøvere redskap! Og med denne sultne maskinen tar løypa virkelig form.

19 Nov 2005

Matpakkerast på Myggheim

Av Torkel Kristoffersen

Matpakkerast ved Myggheim en novemberdag. Dessverre er det ikke skiføre enda, men det er i hvertfall rim i gresset. Jentene på bildet bes kontakte Skiforeningen hvis de vil ha med navnet sitt sammen med bildet!

19 Nov 2005

Novemberfrost på setervollen til Kneikasetra

Av Erik Unneberg

Kneikasetra var tidligere en markaplass, men senere seter for gården Dæli. Setervollen en ganske stor, men størrelsen på grantrærne som vokser på vollen forteller at det var mange år siden det var seterdrift her. I "Streiftog på Krokskogen" (Graff, 2005) fortelles det at før det var seterdrift her, var det litt av en storgård her. I vid omkrets, langt innover i skogen på alle kanter kan en se at her har det vært store dyrkede arealer med fine jorder.