Ismotiv

Sørover Skjærsjøen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

18 Jan 1976

Aklangkoia

Av Steinar Kjærnsrød

Dette gamle bildet viser Aklangkoia, der eneboeren Sverre Harving holdt til for mer enn 30 år siden. Koia lå helt innerst i Aklangen, der elva fra Finntjern kommer ned, på nordsiden av vannet. I dag er det satt opp en nyere hytte samme sted.

27 Nov 2005

Den blå timen

Av Amund Rasten

Vestendhytta i Råsjøen.

27 Nov 2005

Den blå timen

Av Amund Rasten

Råsjøen sett fra Vestenden.