Søndre Puttjern

Søndre Puttjern ble ikke like hard rammet av lekkasjene i Romeriksporten, som Nordre Puttjern. Vannet ligger idyllisk til, men med bratte stup på begge sider. Løypene går derfor i nord-syd retning her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

09 Jun 1976

Den gamle kjentmannsposten på Finnerudseter

Av Knut Frogner |

Finnerudseter har hatt kjentmannspost flere ganger, men denne gamle løa er forlengst rast sammen. Her slik det så ut her i 1976. En ung utgave av Steinar Kjærnsrød her foreviget av Knut Frogner på fisketur langs Spålselva. Legg merke til to kjentmannsmerker i gull på genseren :-)

23 Nov 2005

Gammel setergrend

Av Amund Rasten

Søndre Morstadsetra i Lunner almenningen.

21 Nov 2005

Løypebygging ved Harestua

Av Amund Rasten |

To stolte karer har nettopp felt ei buske, og løypa tar form ved Harestua, med manuell kraft, gravemaskin og hogstmaskiner! Fra venstre Petter Biong og Egil Nygård.