Moderne maskiner

Hypermoderne hogstmaskiner med både datamaskiner og GPS-styring har tatt over etter mannen med øksa og bågesaga. Her fra Lunner almenning.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Sep 2005

Nordre Puttjern - vannet som forsvant i Romeriksporten

Av Aina Grymyr

Dette er vannet som ble tømt pga. Romeriksporten; flytogtunnelen som går rett under vannet. Lekkasjene førte til at alt vannet rant ned i tunnel, med store skader på naturen i og rundt vannet. Etter masse diskusjoner ble det bestluttet å pumpe vannet tilbake til Nordre Puttjern for å opprettholde vannstanden. Fortsatt kan man se skadene denne lekkasjeskandalen har ført til. Puttjernene ligger i Puttdalen, en trang dal som går nord-syd øst for Lutvann. Det er bratte stup på begge sider, og omtårdet rundt Puttåsen kan ofte oppleves om "verste Østmarkterreng".

14 Sep 2005

Søndre Puttjern

Av Aina Grymyr

Søndre Puttjern ble ikke like hard rammet av lekkasjene i Romeriksporten, som Nordre Puttjern. Vannet ligger idyllisk til, men med bratte stup på begge sider. Løypene går derfor i nord-syd retning her.

09 Jun 1976

Den gamle kjentmannsposten på Finnerudseter

Av Knut Frogner |

Finnerudseter har hatt kjentmannspost flere ganger, men denne gamle løa er forlengst rast sammen. Her slik det så ut her i 1976. En ung utgave av Steinar Kjærnsrød her foreviget av Knut Frogner på fisketur langs Spålselva. Legg merke til to kjentmannsmerker i gull på genseren :-)