Syd i Attogframtjern

Skiløypen mellom Tverrelva og Kleivstua går over tjernet med dette litt merkelige navnet. Det har fått navn fra Attogframsetra, som lå nord for tjernet og var i bruk til rundt 1870. En mye brukt forklaring på navnet er at veien bare førte dit og ikke lenger.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

27 Jan 2006

Ved Steinsvollen på Gamle Kongevei

Av Erik Unneberg

Har du kommet hit sydfra, er de verste motbakkene unnagjort. Og kommer du nordfra (i bilderetningen) venter friske utforkjøringer. Altså bare fordeler med å være her!

27 Jan 2006

Opp bakkene mot Frøshaug

Av Erik Unneberg

Ved å gå opp bakkene fra Tverrelva i retning Helvetesmyra og Frøshaug kommer man fort opp i høyden. Gjennomsnittlig stigning er på 10% de første 2 km, så det gjelder å ha godt feste! Det hadde fotografen i dag!

27 Jan 2006

Kveldslys over Billingstad

Av Erik Unneberg

Skiløypen fra Billingstad til Vestmarksetra er nå preparert, og forholdene er gode! Her kan man starte skituren rett ut fra tettbebyggelsen.