Natten har senket seg over Stubberudtjern

Stubberudtjern ligger 1 km (i luftlinje) fra Bunnefjordens sydvestre ende, og like sørvest for Bølerhytta. Det går skiløype hit fra Ottarsrud. Da bildet ble tatt var det helt mørkt, og stemningen kunne gi assosiasjoner til en vinterlig utgave av ”De dødes tjern”, den norske filmen fra 1958 som bygger på Bernhard Borges (André Bjerkes) roman fra 1942.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

01 Mar 2006

Rajebråthytta mars 2006

Av Petter Biong

Rajebråthytta serveringssted drives på dugnad av Harestua I.L. Skiforeningens løypenett passerer stedet. Her er det mange som stopper opp i løpet av vinteren.

01 Mar 2006

Ny løype til Bislingen

Av Petter Biong

Høsten 2005 ble det ryddet ny løype ut fra Bislingen Fjellstue i retning Gjerdingen. Snøen gjorde at vi ikke rakk å merke om traseene. Dette gjøres til sommeren.

22 Mar 2006

Sporsnø

Av Petter Biong |

Harestua, nykjørt løype, sporene er så pene at det er nesten synd skiløperene er like bak meg klare til å ta løypa i bruk.