Lahaugmoen på nye hender

For få år siden var det Forsvarets Sanitet som holdt til på Lahaugmoen. Nå har andre overtatt gård og grunn. Vi ser her inngangsporten som tidligere var godt bevoktet. Det røde huset til høyre fungerte som vakthus.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

23 Mar 2006

Aftenutsikt fra Lahaugmoen

Av Erik Unneberg

Like ved den nedlagte militærleiren på Lahaugmoen var det i kveld fin utsikt over jordene og bebyggelsen i Skedsmo.

20 Mar 2006

Natten har senket seg over Stubberudtjern

Av Erik Unneberg

Stubberudtjern ligger 1 km (i luftlinje) fra Bunnefjordens sydvestre ende, og like sørvest for Bølerhytta. Det går skiløype hit fra Ottarsrud. Da bildet ble tatt var det helt mørkt, og stemningen kunne gi assosiasjoner til en vinterlig utgave av ”De dødes tjern”, den norske filmen fra 1958 som bygger på Bernhard Borges (André Bjerkes) roman fra 1942.

01 Mar 2006

Rajebråthytta mars 2006

Av Petter Biong

Rajebråthytta serveringssted drives på dugnad av Harestua I.L. Skiforeningens løypenett passerer stedet. Her er det mange som stopper opp i løpet av vinteren.