Tørrsnøforhold fortsatt rundt Ringkollen!

Tross strålende sol og snart april, er det fortsatt flotte tørrsnøforhold i områdene rundt Ringkollen. Selv ikke i sydhellingene er det nevneverdig tining midt på dagen. Her parti fra Treningsrunden mellom Borgersetra og Rughaugkrysset.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

24 Mar 2006

Klar ettermiddag i løypene ved Kirkebyvangen

Av Erik Unneberg

Bildet er tatt ved Kirkebyvangen i løypen som kommer fra Storøyungen

24 Mar 2006

24 Mar 2006

Rester av fordums bygg på Kirkebyvangen

Av Erik Unneberg

Kirkebyvangen har i flere hundre år vært seter og husmannsplass under gården Kirkeby i Nittedal. Grunnmurene som står på stedet i dag er imidlertid av nyere dato. Det var i 1918 Young Fearnley bygget her, men husene ble senere revet eller flyttet.