Tøffe bakker

Bakkene opp fra Fortjern er lange og bratte - her er det bare å tråkke på!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Mai 2006

Skjærsjødammen

Av Eivind Molde

Vann beliggende 258 meter over havet reguleres her ved Skjærsjødammen. Skjærsjøelva renner herfra og ned til Maridalsvannet.

14 Mai 2006

Krysser Skjærsjødammen

Av Eivind Molde |

Her er det både demning og vei - syklister på vei mot Rottungen og Bjørnholt krysser Skjærsjødammen.

14 Mai 2006

Retthellseter en dag i mai

Av Erik Unneberg

Med fin, sydvendt beliggenhet og god tilgjengelighet fra skogsbilveien fra Kleivstua er et besøk på Retthellseter å anbefale. Her er det mye kulturhistorie! Hole historielag prøver å ta vare på noe av det gamle setermiljøet. Retthellseter har trolig navn etter flate (rette) heller eller svaberg som det er mye av her.