I Skaugumsåsen naturreservat

Topplatået på Skaugumsåsen ble fredet i 1993 under navnet Nordre Skaugumsåsen naturreservat. Formålet er å bevare en variert, floristisk rik og lite påvirket barskog i tilknytning til en verdifull edelløvskog. Her er all vegetasjon fredet, også døde busker og trær.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

31 Okt 2004

Fine sykleforhold forbi Småvann

Av Erik Unneberg |

På rekke og rad ligger vannene Aurevann, Småvann, Byvann og Trehørningen, og det går skogsbilvei på østsiden av dette vassdraget. På oktobers siste dag i 2004 var det fint høstvær og gode sykleforhold.

16 Mai 2006

Svartkulp sett fra nordsiden

Av Erik Unneberg

Svartkulp er et tjern vest for Skålsjøen, beliggende ca. 260 m.o.h. Tjernet er ca 350 meter langt i n/s-retning. Rundt Svartkulp er det et belte av siv og torv, som nå i midten av mai har en brun farge før fotosyntesen har kommet skikkelig i gang etter vinteren. Om sommeren er det fint å bade på tjernets nordøstre side, dvs. Til venstre på bildet.

16 Mai 2006

Natt og dag om morgenen

Av Erik Unneberg |

Disse fiolene blomstret i dag ved Tangetjernet, en del av Børtervann.