Flagget til topps på Toresplassen

Noen km nord for Sollihøgda ligger Toresplassen, en herregård på Krokskogen. I dag var turværet grått og yrete, men flagget var i alle fall heist på gården!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Mai 2006

Semsvannet - Askers 1000 års sted

Av Olav Harlem

Det er vakkert i kulturlandskapet rundt Semsvannet. Semsvannet ble valgt som 1000 års sted av Askers befolkning i 2000.

13 Mai 2006

Ved "Tangen" - Semsvannet

Av Olav Harlem

Semsvannet ble valgt som 1000-års sted av Askers befolkning. Ikke uten grunn. Stedet er et sjeldent landskapsinnslag på Østlandet. Takket være et utstrakt husdyrhold på gårdene rundt Semsvannet er landskapet uvanlig godt bevart.

13 Mai 2006

Vakker tursti på vestsiden av Djupdalsåsen ved Semsvannet i Asker

Av Olav Harlem |

Den blåmerkede stien fra Stokkermyra og i vestskråningen av Djupedalsåsen er variet og spennende. Fra tett skog, myr, og til åpent kulturlandskap. Nå i mai er skogbunnen dekket av hvitveis og blåveis.