Kirkeruinene i Maridalen

Vakkert plassert ved gården Kirkeby ved Maridalsvannet ligger det mest kjente kulturminnet i Maridalen. Det er restene av Margarethakirken, viet til den hellige Margareta av Antiokia. Kirken ble antagelig bygget rundt år 1250. Margeretha har ikke bare gitt navn til kirken, men også til Maridalen og Maridalsvannet. Etter reformasjonen i 1536 ble bruken av kirken begrenset til 3. juledag, påske og pinse. Siste gudstjeneste skal ha funnet sted 3. pinsedag 1643. I 1820 lå Margarethakirken i ruiner. Bøndene brukte da å brenne lys ved muren julekvelden, og var det sykdom på en gård ble det satt brennende lys i mursprekkene til jul og nyttår. I 1930 ble ruinen av kirken tatt i bruk til olsokgudstjeneste, 900 år etter Olav den helliges død. Siden har olsok i Maridalen vært en tradisjon, og i dag samles hundrevis av mennesker til folkedans, gudstjeneste og konsert i kirkeruinene. I 1993 ble tradisjonen med pinsegudstjeneste tatt opp igjen, 350 år etter siste gudstjeneste i kirken. (Kilde: Maridalensvenner.no)

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Mai 2006

Utsikt fra Barlindåsen

Av Erik Unneberg

Barlindåsen når over 400 m.o.h., og kan by på noen av de fineste utsiktspunktene i Lillomarka. Denne dagen begynte grå og med regn, men det klarnet opp i løpet av kvelden, slik at bl.a. Maridalsvannet kunne sees. Bildet er tatt fra et av utsiktspunktene rett nord for det høyeste punktet.

20 Mai 2006

Nye blomster og gammel kirke

Av Erik Unneberg |

Kirkeruinene i Maridalen er et viktig kulturminne i dette området. Kontrasten er stor mellom restene fra en svunnen tid og de nylig utsprungne vårblomstene.

20 Mai 2006

Flagget til topps på Toresplassen

Av Erik Unneberg

Noen km nord for Sollihøgda ligger Toresplassen, en herregård på Krokskogen. I dag var turværet grått og yrete, men flagget var i alle fall heist på gården!