Linderudkollen

Linderudkollen ligger fint til ned mot Svartputt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Mai 2006

Sommerhopp på plast

Av Eivind Molde

Her i hoppbakken ved Linderudkollen er det aktivitet året rundt - takket være plast i bakken.

26 Mai 2006

Varingskollen sett fra Brennberget

Av Erik Unneberg

Utsikten nordover fra Brennberget i Nittedal er meget god. Toppen rager 441 moh., og er med det den høyeste i Lillomarka. Utsikten mot Varingskollen (546 moh.), som vi har 7,9 km unna og midt i bildet, er kanskje best litt nedenfor toppen. Der er det relativt bratt, og få trær som hindrer sikten. På bildet kan vi lett følge kraftlinjen som slynger seg gjennom skogen og som passerer Varingskollen på vestsiden. Til høyre på bildet har vi litt av bebyggelsen i Nittedal. Helt til venstre, 5 km unna, skimter vi noen av bygningene øst for Ørfiske. Dette vannet kan man for øvrig se litt av fra fotografens ståsted, men det ligger så vidt utenfor venstre bildekant.

26 Mai 2006

Nittedal sett fra den høyeste åsen i Lillomarka

Av Erik Unneberg

Brennberget er den høyeste toppen i Lillomarka med sine 441 m.o.h. Det er utsikt i flere retninger. Fra østsiden ser man blant annet Tryvannstårnet, mens man har utsyn mot store deler av Lillomarka fra sydsiden. Går man litt nedenfor toppen, har man fra nordsiden god oversikt over Nittedal.