Snellingen

Forsommer på Snellingen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Mai 2006

Grønt og lysegrønt på Barlindhøgda

Av Erik Unneberg

Barlindhøgda ligger mellom Hakkloa og Helgeren. Her er åsen foreviget fra vestsiden av Hakkloa. Både bartrær (mest gran) og løvtrær trives på denne åsen, som nå i slutten av mai har fått ulike sjatteringer i grønt.

28 Mai 2006

Solrik vårdag på Fagerliseter

Av Erik Unneberg

Fagerliseter ligger vakkert plassert syd for Katnosa. Selv om setervollen ligger 500 m.o.h., ligger den sydvendt, så her har det nok vært gode vekstvilkår da Ringeriksbøndene setret her frem til 2. verdenskrig. Nå står det bare hovedhuset igjen på vollen. Fagerliseter var forøvrig base for en avdeling av Milorg under krigen.

28 Mai 2006

Målfossen går stri i disse dager

Av Erik Unneberg

Målfossen i Katnoselva danner grensepunktet mellom tre fylker: Oslo, Buskerud og Oppland. Det er fortsatt sne i Marka enkelte steder i dette området, men den smelter nå og gir stor vannføring i fossen.