Veiskille ved Heggsjø

Sørvest for Heggsjø er det et skiløypekryss, men også om sommeren er det veidele her. Ved å fortsette den veien sykkelen står, kommer man inn på en trillesti og en ny skogsbilvei som fører til ROS-hytta. Veien til høyre fører til Stuvstjern eller Skapertjern, mens den går til Gjellebekk den andre veien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Jun 2006

Asker til venstre, Lier til høyre

Av Erik Unneberg

Grensen mellom Asker og Lier går langs midten av Ulvenvannet i nord-syd-retning. Bildet er tatt fra nordsiden av vannet en varm junidag.

11 Jun 2006

Skogsbilveien over Bertelsmyråsen

Av Erik Unneberg

Bertelsmyråsen (338 m.o.h.) er en av de høyeste åsene i Kjekstadmarka. Det går fint å sykle opp under toppen, for det går skogsbilvei fra Kjekstad/Røyken.

11 Jun 2006

På sykkel til Torsbråtan

Av Erik Unneberg |

Torsbråtan ligger i Røyken kommune, men så nær Asker som det er mulig å komme. Denne tidligere husmannsplassen hører til Kjekstad bruk. Det går sti hit fra Bertelsmyråsen. Hvis det ikke er for vått går det an å sykle herfra til Dikemark, for det er fin sti og kjerrevei nordover.