Bekken krysses

Trillestien sørøst for Nordre Movann er forsynt med en liten bro over bekken.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2006

Veikrysset ved Nordre Movann

Av Erik Unneberg

På østsiden av Nordre Movann har man flere valg. Veien som går til venstre på bildet (nordover) leder til Ørfiske, mens man kommer til Movatn stadsjon eller Søndre Movann i den motsatte retningen. Den høyre av de to midtre veien er en blindvei til Burås, mens den venstre av disse går til Slåttemyra.

25 Jun 2006

Bro over jernbanen

Av Erik Unneberg

Sykler man fra Movatn til Slåttemyra må jernbanen krysses tre ganger. På bildet ser vi krysningspunktet nærmest Slåttemyra.

26 Jun 2006

Åpningen på Nysetergruva

Av Amund Rasten |

Selv i midten av juni står det kald luft lagt utover plassen foran gruveåpninga, og det er damp i lufta. Her inne i åpningen er det godt og kjølig en varm sommerdag!