Fortjern og Fortjernsbråtan

Dette bildet er tatt fra broen som skiller Bjørnsjøen fra Fortjern. Før oppdemningen av Bjørnsjøen var vannene adskilt, men nå går de over hverandre. Vi ser Fortjernsbråtan i bakgrunnen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jun 2006

Hadeland sett fra Lamannshaugen

Av Erik Unneberg

Utsikten mot nordøst er meget bra fra Lamannshaugen. Her ser vi mot Lunner og Gran og videre innover i landet. Vannet i forgrunnen er Vesletjernet og Stortjernet.

28 Jun 2006

Store voller på Sinnerseter

Av Erik Unneberg

Sinnerseter er en ganske stor seter i Nordmarka Nord, noen hundre meter vest for Mylla. Men granskogen er i ferd med å trenge seg innpå setervollene.

28 Jun 2006

Minner på Sinnerseter

Av Erik Unneberg

Den nedlagte Sinnerseter er blant de vakreste setrene i Marka. På bildet ser vi rester av en låvebro, samt et av tidligere seterehusene. Legg også merke til løvtreet til venstre. Har det vært en tuntre, tro?