Velholdte bygninger på Mago gård

Det har ikke vært fastboende på Mago siden 1972, men eieren Løvenskiold-Vækerø har likevel sørget for vedlikehold av bygningene. I 1970 var det 155 mål slåtte- og beitemark som hørte til gården. En del av dette er nå tilplantet og gjengrodd av skog, men fortsatt er det en del åpne jorder og enger ved gården.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Jul 2006

Utsikt mot Hakkloa fra nordsiden

Av Erik Unneberg

Hakklokalven i forgrunnen. Bildet er tatt fra skogsbilveien.

02 Jul 2006

Fortjern og Fortjernsbråtan

Av Erik Unneberg

Dette bildet er tatt fra broen som skiller Bjørnsjøen fra Fortjern. Før oppdemningen av Bjørnsjøen var vannene adskilt, men nå går de over hverandre. Vi ser Fortjernsbråtan i bakgrunnen.

28 Jun 2006

Hadeland sett fra Lamannshaugen

Av Erik Unneberg

Utsikten mot nordøst er meget bra fra Lamannshaugen. Her ser vi mot Lunner og Gran og videre innover i landet. Vannet i forgrunnen er Vesletjernet og Stortjernet.