Veidele ved Svartkulp

Ankerveien følger Sognsvanns østre bredd et stykke, før den svinger opp mot høyre her ved Svartkulp. Herfra er det fin grusvei helt til Hammeren. Holder du til venstre i dette krysset, kommer du mot Ullevålseter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Jul 2006

Veidele ved Trehørningen

Av Erik Unneberg

Hvis man fortsetter rett frem (innover i bildet) i dette veikrysset kommer man bort til gården Trehørningen, mens veien til venstre leder til Gørja. Veien som går motsatt vei av der fotografen tok oppstilling leder til Hakadal eller Ørfiske.

02 Jul 2006

Fortsatt åpne enger ved Mago

Av Erik Unneberg

De siste tiårene har en del av jordene ved Mago gård blitt overtatt av skog, men det er fremdeles noen mål med beite- og slåttemark ved gården.

02 Jul 2006

Velholdte bygninger på Mago gård

Av Erik Unneberg

Det har ikke vært fastboende på Mago siden 1972, men eieren Løvenskiold-Vækerø har likevel sørget for vedlikehold av bygningene. I 1970 var det 155 mål slåtte- og beitemark som hørte til gården. En del av dette er nå tilplantet og gjengrodd av skog, men fortsatt er det en del åpne jorder og enger ved gården.