Berget med signaturer siden 1700-tallet

Som et nakent skjær over skogbunnen ligger Skriverberget, dette kulturminnet som folk har risset inskripsjoner i siden 1786. Den eldste er "HMS 1786". Hvis du kommer til det stedet der bildet er tatt, kan du lete til høyre på berget, like ved det blåmerkede treet, så finner du den nok!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Jul 2006

Utsikt fra Gjelleråsen

Av Erik Unneberg

Gjelleråsen er det høyeste punktet i Gjelleråsmarka med sine 324 m.o.h. Åsen er ganske flat på toppen, så trærne der hindrer den store utsikten. Men mot nordøst kan man skimte noen av gårdene på Romerike.

04 Jul 2006

02 Jul 2006

Orkideer ved Markas giftigste vann

Av Erik Unneberg |

I myrområdet ved Nepptjern blomstrer nå orkideen flekkmarihånd. Men selve tjernet er livløst. Det skyldes høy aluminiumskonsentrasjon og lav pH i vannet.