Løypekryss ved Vambutjerna på Ringkollplatået

Dette flotte, fjelliknende området har oftest skiføre fra tidlig i november og noen ganger til april-mai.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Mar 1999

Rast ved Spålsbu

Av Steinar Kjærnsrød

Tvetjernhøgdas karakteristiske profil i bakgrunnen

14 Mar 1999

Løypekryss ved Spålsbu i sydøstenden av Spålen

Av Steinar Kjærnsrød

Legg merke til snødybden ved skiltet. Dette er et av Markas mest snørike områder

14 Mar 1999

Spålsbu - base for Milorg D13 under krigen

Av Steinar Kjærnsrød

"Gutta på skauen" hadde base i hytta, og i området rundt Spålen finnes mange rester etter slippcontainere