Glemt kulturminne - dammen i Vesle Fidlingen

Det er ikke alle som vet at det ble fløtet tømmer i det vesle vassdraget mellom de to Fidlingvannene og Katnosa. Dammen i Store Fidlingen vitner riktignok om det, men de gjengrodde restene av atthallsdammen i Vesle Fidlingen viser at det også ble fløtet mellom de to Fidlingvannene

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jul 2000

Julikveld ved Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød

Katnosa er et av Markas større vann, og yndet valplass for kanopadlere. Her fra vika hvor elva fra Fidlingen renner ut.

28 Jul 2000

Kveldsfiske i Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød |

Der hvor elva fra Fidlingen renner ut nord i Katnosa, finner vi en fin fiskeplass og leirplass. I kveld var det bare abboren som var bitevilling, men så er da heller ikke juli noen stor fiskemåned i Marka

08 Nov 1999

Tømte

Av Sten Holljen

Tømte ligger høyt og flott til nord for Mellomkollen. Gården er for lengst fraflyttet, men leies ut av Løvenskiold som feriested