Dammen i Vesle Fidlingen

Det er synd at gamle kulturminner forfaller og gror igjen, slik som dammen i Vesle Fidlingen, ved Elgstøa nord i Marka. Slike minner fra fløtningen i Marka burde vært holdt i hevd av Akerselven Brukseierforening, dvs. nåværende OVA.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 2000

Glemt kulturminne - dammen i Vesle Fidlingen

Av Steinar Kjærnsrød

Det er ikke alle som vet at det ble fløtet tømmer i det vesle vassdraget mellom de to Fidlingvannene og Katnosa. Dammen i Store Fidlingen vitner riktignok om det, men de gjengrodde restene av atthallsdammen i Vesle Fidlingen viser at det også ble fløtet mellom de to Fidlingvannene

28 Jul 2000

Julikveld ved Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød

Katnosa er et av Markas større vann, og yndet valplass for kanopadlere. Her fra vika hvor elva fra Fidlingen renner ut.

28 Jul 2000

Kveldsfiske i Katnosa

Av Steinar Kjærnsrød |

Der hvor elva fra Fidlingen renner ut nord i Katnosa, finner vi en fin fiskeplass og leirplass. I kveld var det bare abboren som var bitevilling, men så er da heller ikke juli noen stor fiskemåned i Marka