Båhussetervollen

Vollene gror gradvis igjen på Båhussetervollen, denne flotte setervollen langt nord i Marka. Her lå det før kjentmannspost, men den er borte og det er lite folk som ferdes over vollen nå for tiden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 2000

Leirplass ved Svarttjern

Av Steinar Kjærnsrød

Svarttjern (v. Grimsvann) er et vann der det kan vente store fiskeopplevelser, og denne flotte opparbeidede leriplassen har tatt i mot mange fiskere gjennom årtier

29 Jul 2000

Dammen i Vesle Fidlingen

Av Steinar Kjærnsrød

Det er synd at gamle kulturminner forfaller og gror igjen, slik som dammen i Vesle Fidlingen, ved Elgstøa nord i Marka. Slike minner fra fløtningen i Marka burde vært holdt i hevd av Akerselven Brukseierforening, dvs. nåværende OVA.

29 Jul 2000

Glemt kulturminne - dammen i Vesle Fidlingen

Av Steinar Kjærnsrød

Det er ikke alle som vet at det ble fløtet tømmer i det vesle vassdraget mellom de to Fidlingvannene og Katnosa. Dammen i Store Fidlingen vitner riktignok om det, men de gjengrodde restene av atthallsdammen i Vesle Fidlingen viser at det også ble fløtet mellom de to Fidlingvannene