Fri som fuglen

Kronprinsens utsikt er et fint sted å starte flukt med hang - eller paraglider. I dag var det en del vind og varme luftstrømmer, så "fuglene" hadde det fint, svevende langs vestveggen av Krokskogen. Sundvollen sees nede til høyre på bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

08 Okt 2006

Klargjøring av vinger

Av Erik Unneberg

Det er mange måter å bruke Marka på. Hanggliderentusiastene hadde en fin dag ved Kronprinsens utsikt i dag. Men før flyvingen måtte utstyret rigges og sjekkes. På bildet ser vi ut over Tyrifjorden, med Storøya og Tyrifjorden golfbane til venstre.

08 Okt 2006

Glimt av Steinsfjorden

Av Erik Unneberg

Fra et sted litt syd for Retthellseter skimtes litt av Steinsfjorden. Fjellene i nordvest og bygdene ved nordenden av vannet sees også herfra på denne klare oktoberdagen.

08 Okt 2006

Oktoberidyll ved Retthelltjern

Av Erik Unneberg

Retthelltjern er lett tilgjengelig fra Kleivstua, kun et par km på skogsbilvei. Bildet er tatt fra sydsiden av tjernet.