Sandungskalven

Nord i Store Sandungen er det vakkert, og et fint røyevarp for isfiske vinterstid. Gården Sandungskalven bebos i dag av folk fra den opprinnelige slekten som bodde her

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Aug 2000

Sandungen gård

Av Steinar Kjærnsrød

Sandungen er en av de få plassene i nordre Nordmarka hvor det fortsatt bor fastboende, og hvor det er servering. Dette vet turfolket å sette pris på, sommer som vinter.

05 Aug 2000

Krokløken i Katnoselva

Av Steinar Kjærnsrød

Katnoselva med tilhørende løker, var en av Fritjof Nansen sine favorittfiskeplasser i ung alder. Nå for tiden kan det være vanskeligere å lure fisken her, pga. tidvis mye folk i området.

05 Aug 2000

Østbråtan

Av Steinar Kjærnsrød

Østbråtan ble fraflyttet på begynnelsen av 60-tallet og er i dag bortleid som feriested. Bildet viser huset øverst på vollen, og visstnok i nærheten av påviste finnegraver fra midten av 1600-tallet.