Langvatnet

Her utover skulle helst skiløypa fra Grua til Brovoll gått på disse tider av året. Bildet er fra Langvatnet i retning Flåtasæter og Brovoll.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

04 Des 2006

Desember i Arnedalen

Av Amund Rasten |

Desember ved Arnedalstjernet, legg merke til buska helt i front som beveren har felt!

04 Des 2006

Desember i Arnedalen

Av Amund Rasten |

Desember ved Arnedalstjernet ved Bjørgeseter.

04 Des 2006

Markberedning

Av Amund Rasten

Markberedning om oppretting av hogstskader etter hogst på Lunner Almenning. Dette vil si å planere ut dype spor etter maskinene, særlig i forbindelse med bekker. Markberedning er å fjerne humuslaget, eller blottlegge mineraljorda slik at frø fra omkringliggende trær kommer ned til jord hvor de kan spire. Dette gjøres flekkvis, med da tilhørende hauger med humuslag og noe mineraljord innimellom. Med enormt pollenår på grana i år, er det ventet frøår til neste år, dermed bør markberedning være spesielt populært i år(forrige "toppår" var i 1998)! Normalt sett er markberedning mest ubredt på skogtyper med furu som dominerende treslag, mens man oftest planter i felt med gran.