Veien forbi Søndre Kjaglia

Fra Bjørum sag går det skogsbilvei et stykke innover Kjaglidalen. Nederst i dalen var det tåke i dag, men her oppe ved Søndre Kjaglia var den lettet, selv om det var disig nede ved Isielven øst for veien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

10 Des 2006

Maurtue på historisk grunn

Av Erik Unneberg |

For å markere dette krigsminnesmerket vest for Grunndalsåsen på Søndre Krokskogen har maurene bygget en tue her. På skiltet står det: "SIS-radiostasjonen "Meton" opererte høsten 1943 fra nå nedrevne gamle Holmevassbu ca. 100 m nordover. Batteriene ble ladet ved Løvenskiolds lille kraftverk i Aurvannbekken ca. 2 km sørover. Stasjonen måtte flytte etter å ha vært peilet inn av tyskerne".

10 Des 2006

Juletre ved Småvann 2. søndag i advent

Av Erik Unneberg

Det var noen kuldegrader på Krokskogen i dag, og Småvann var delvis tilfrosset. Vegetasjonen rundt var full av rim, og med en "julegran" her på vestsiden av vannet, manglet bare sneen for å få god julestemning.

10 Des 2006

Desembersøndag ved Jordbærhaugen

Av Erik Unneberg

En km nord for by ligger småbruket Jordbærhaugen, som vi ser til venstre på bildet. Åsen i bakgrunnen heter Åmotkollane.