Utsikt fra Bronsealderrøysa ved Skardtjern

Utsikt fra pynten ved Bronsealderrøysa.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Sep 2000

Bronsealderrøysa ved Skardtjern

Av Tor-Arne Melbye

Sør for Skardtjern, på utsiden av den blåmerkede stien ligger det en gravrøys fra bronsealderen. Med kjempeutsikt over Ringerike! Et fortidsminne av rang og et passende sted for litt ettertanke - og en sjokolade.

10 Sep 2000

Olavsbrønnen på Retthellseter

Av Tor-Arne Melbye

Sagnet forteller at brønnen ble til en gang kong Olav (den hellige) skulle vanne hesten sin her. Kongen senket bare bøtta ned i fjellet, og da kom det vann. I fjellet ved siden av brønnen er det også merke etter bunnen av bøtta, eller etter hestehoven. Mange mener at vannet i denne brønnen aldri fryser...

03 Sep 2000

Fra bommen ved Hakadals Verk

Av Haavard Martinsen |

Fra bommen ved Hakadals verk, og veien innover mot Nordmarka. Der her innover du starter på en sykkelopplevelse på veiene nord i Marka. Med ulike alternativer for stopp og avstikkere.