Huset i skogen

Denne koselige hytta ligger inne ved Vesle Ugla, ved enden av veien som stikker sydøstover fra Vesle Ugla

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Jan 2007

Nå bærer det utfor

Av Steinar Kjærnsrød

Bildet er tatt der løypa over Øyangsrøysa brekker ned lia mot Steinbutjern og Spålsveien. Tidligere gikk løypa litt lenger ut på åsen, men den ble lagt om for noen år siden pga skogsdrift.

20 Jan 2007

Over Tvetjerna

Av Torgeir Stenstad

Her er man i ødemarka; ennå ingen spor her mot Sandbekkmana.

20 Jan 2007

Brøyting av løype 456 mot Spålen

Av Torgeir Stenstad

Ned den bratte kneika fra Langtjern mot Spålen var det verken brøytet eller scooter-kjørt. Men flott allikevel.