Nygård i sikte

Løypen mot Nygård østfra er lagt om nylig, slik at man nå unngår en vanskelig bakke. Som en konsekvens av dette ankommer man nå Nygård fra oversiden hvis man følger den nye traseen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

28 Jan 2007

Tiltagende nedbør ved Lund

Av Erik Unneberg

Søndag ettermiddag startet det å sne i Bærumsmarka. Det kom raskt et par cm som bedret forholdene betraktelig i løypen forbi Lund.

28 Jan 2007

Madserud et år etter brannen

Av Erik Unneberg

Julaften 2005 brant husmannsplassen Madserud ned. Bare et uthus ble spart for flammene. Heldigvis kom de to som oppholdt seg i hovedhuset seg ut i tide, kun med mindre skader. Plassen ligger ved skiløypen mellom Haga og Nygård.

27 Jan 2007

Flott vintervær over Øyangen

Av Torgeir Stenstad