Dype spor

Et enslig skispor i dypsnøen ved Atjern på Krokskogen i februar 2007

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

11 Feb 2007

Over Nibbitjern

Av Olav Harlem

Nibbitjern (526 m.o.h.) ligger rett øst for Løvlia. Løypa fra Nordre Heggelivann krysser isen. Det er stor trafikk over vannet denne fine vintersøndagen i februar 2007.

11 Feb 2007

Nordre Heggelivann

Av Olav Harlem

Løypa fra Oppkuven til Løvlia passerer Gagnumseter og broen over det trange sundet mellom Skamræk og Nordre Heggelivann. I området her rotet Asbjørnsen seg bort slik han forteller i "En sommernatt på Krokskogen".

11 Feb 2007

På vei til Heggelia

Av Olav Harlem

Heggelia er et sentralt sted på Krokskogen. Her på denne gamle tradisjonsrike markaplassen har turfolket alltid vært velkommen innom til en hvil og rast. Skiforeningen og Heggelias Venner organiserer nå driften her i helgene vinterstid.