Vinter ved Bislingsetra

Bislingsetra ligger ved en upreprart skiløype som går fra Svartbekktjern i syd til Mylla i nord. Denne løypen har imidlertid ikke vært gått opp denne vinteren. Men Bislingsetra ligger ikke mer enn 150 meter fra en scooterpreparert rundløype fra Bislingen fjellstue, og fotografen slapp derfor med å brøyte halvmeterdyp sne lenger enn det. På bildet ser vi de to husene på den nordligste delen av setervollen. Ved å sammenligne med et tilsvarende bilde fra ca. 1930 ser man at vollen er i ferd med å bli inntatt av grantrær.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

18 Feb 2007

På ski over tåken

Av Erik Unneberg

Selv om det var grått nede i bygda i morgentimene i dag, var det klarvær oppe på Bislingflaka. Da bildet ble tatt var imidlertid tåken i lavlandet også i ferd med å forsvinne.

18 Feb 2007

Nysnelag i sporene

Av Erik Unneberg |

I løpet av natten var det kommet et par centimeter nysne som hadde lagt seg i sporene i de høyeste deler av Marka. Det var tilfelle her like vest for Grønntjern, der løypen mellom Bislingen og Gjerdingen møter løypen mot Grønntjern og Svartbekktjern. I dette løypekrysset ble det under krigen (23/2-1945) gjort et slipp fra et britisk fly. Mottager var Milorg. Slipplassen hadde navnet "Jan". Vi ser minnesmerket (skiltet) som er satt opp i den anledning.

18 Feb 2007

Skispor inn i eventyret

Av Erik Unneberg

Dette synet møtte skiløperne som startet fra Bislingen i dag