Fortsatt is på Plassedammen

Man kunne i dag så vidt se restene etter skiløypen over Plassedammen, men det er nok en stund siden den siste skiløperen gikk over vannet nå. Bildet, som er tatt i sydenden av vannet, lyver litt, for på noen steder var isen gått opp.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

21 Apr 2007

Aprildag ved Kapiteltjern

Av Erik Unneberg

Kapiteltjern (496 moh.) ligger rett syd for Huken. Tjernet er smalt, og ligger godt skjermet fra solstrålene vinteren gjennom. I slutten av april er det fortsatt snedekke her.

14 Apr 2007

Vårskiløping i Marka

Av Tom Stensaker |

Vårskiløping i Marka

06 Apr 2007

Vårløsning ved Skottabekken

Av Gunnar Kaspersen |

Bildet er tatt langfredag der Skottabekken krysser Grenaderløypa. Brua ligger der nede et sted - under vann, og har nok behov for å heves, reetableres før neste sesong. Skotta er et lite vann rett nordøst for Skamræk. Skogsbilveien passerer like vest for vannet. I tidligere tider gikk det en kanal for tømmerfløting her. Nordre Heggelivann ble hevet til samme nivå som Skamræk, og så ble tømmeret fløtet via Skotta og ned til Storflåtan, før det så gikk ned til Langlivannet og Sørkedalen. Denne forbindelsen ble brukt fra 1935 til 1950. Fløting fra Skotta mot Storflåtan kan virke underlig i dag – vannet fra Skotta renner jo i motsatt retning. Men kanalsystemet som ble bygd, gjorde dette altså mulig.