Utsikt over Oslo ved Heftyevillaen på Frognerseteren

Heftyehuset ble oppført i 1867 av konsul og bankier Thomas Heftye. Det omtales i tidlige skrifter som Frognerseteren. Huset fungerer i dag som Oslos ordførers representasjonslokale.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Apr 2007

Lys i veikanten

Av Erik Unneberg |

Det er vår i Marka, og hestehoven gjør sitt beste for å lyse opp i skogen. Det klarte den fint på Krokskogen i dag, som her på skogsbilveien langs Store Lomma, i underkant av 2 km vest for Løvlia (i luftlinje).

21 Apr 2007

Tømmer langs veien

Av Erik Unneberg

Mange steder på Krokskogens skogsbilveier er tømmeret nå gjort klart for henting. Bildet er tatt rett nord for Fjellseter, nær grensen mellom Hole og Ringerike.

17 Apr 2007

Hestehov

Av Olav Harlem |

Hestehoven er blandt de første plantene som hilser våren. I grøfte og jordekanter finner du den. Dette eksemplaret lyste opp kveldsturen på Fossum.