Kulturlandskapet i Bærumsmarkas randsone

Det er flott utsikt fra Øverland gård. Bildet er tatt mot nordøst der vi ser åkrene som nylig har levert fra seg kornet sitt. Midt på bildet har vi Nordhaug gård med Haga golfklubb til venstre for seg. Helt til venstre skimter vi Haga gård, mens Holmenkollen troner i bakgrunnen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Aug 2007

Damtjern i fugleperspektiv

Av Erik Unneberg

Damtjern er godt synlig fra Stubdalskampen, som ligger 1 km unna. Vi ser videre Stubdalssetra til venstre i bildet, rett syd for demningen. I bakgrunnen kan man skimte kraftlinjen som går over Høgåsen. Den høyeste åsen bakerst til venstre er Ringkollen.

26 Aug 2007

Myrseter

Av Eivind Molde

Dette er Myrseter, som ble åpnet høsten 2004. Den ubetjente hytta drives av Turistforeningen.

26 Aug 2007

Vakkert mot vest

Av Eivind Molde

Den gamle finneplassen Monsebråtan ligger vakkert til - høyt og fritt, og vestvendt.