Mye siv ved Gjellumvannets bredder

Dette bildet er tatt fra sydenden av Gjellumvannet på en vakker septemberettermiddag. Det vokser godt med siv rundt vannet, og både takrør og dunkjevle er godt representert. Kanskje lurer det en og annen storgjedde rett utenfor sivbeltet i dette fiskerike vannet?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Sep 2007

Kampen sett fra høyden

Av Erik Unneberg

Fra åsene i vest har man god utsikt mot det tidligere serveringsstedet Kampen. Nå i begynnelsen av september er det fortsatt sommerfarger i landskapet rundt gården. Åsen bak Kampen er Danielshøgda, der man har trippelgrensen mellom Akershus (Bærum), Buskerud (Ringerike) og Oslo. Lenger mot nord (venstre på bildet) går Danielshøgda over i Vidvangsplatået, som når over 540 m.o.h. Her har vi Bærums høyeste punkt.

02 Sep 2007

Kampen - ikke lenger serveringssted

Av Erik Unneberg

Noen mener at Kampen hører til Lommedalen fordi skogsbilveien fra Tobonn ender her. Samtidig er stedet vel forankret på Krokskogen. Tidligere var det servering for turfolk her, men dette er det nå slutt på. Både blåsti og skiløype er som en følge av dette lagt utenom gården. Bildet er tatt med telelinse fra en av åssidene i vest noen få hundre meter unna.

02 Sep 2007

Blå bekk fra Setervann

Av Erik Unneberg

Pent vær i dag gjorde at bekken sydvest i Setervann fikk en vakker blåfarge.