Rast ved Nordvannet

Langs veien i nordenden av vannet er det flere fine rasteplasser (og fiskeplasser).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Jul 2006

Nordvannet og Varingskollen sett fra Mago

Av Erik Unneberg

Det er lett å få øye på Varingskollen fra Mago hvis man retter blikket mot sydøst. På veien dit er det ikke til å unngå at blikket vandrer over Nordvannet som gjør inntrykket av åker, skog, vann og fjell fullkomment.

18 Sep 2007

Torgesetra i grønne omgivelser

Av Erik Unneberg

Det gamle størhuset på Torgesetra har ikke vært gjenstand for de store forandringer gjennom årenes løp, selv om det har fått et tilbygg på forsiden. Det som er mest ulikt den tiden det var seterdrift her, er at granskogen er kommet tettere innpå huset.

18 Sep 2007

Granskogen inntar setervollen

Av Erik Unneberg

Det har skjedd en del forandringer på Torgesetra de siste tiårene. Vollen har blitt voksested for grantrær som nå har blitt flere meter høye.